Dobry Moment Psychoterapia Warszawa Ochota
Psychoterapia Warszawa - Ochota, terapia indywidualna dla dorosłych
WitajOfertaO nasCennikKontakt
Andrzej Święcki


Ukończył pedagogikę na UKSW i Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA” rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada rekomendację trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych I stopnia.

Odbył wiele staży i szkoleń min. staż w Osiedlowym Ośrodku Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „Synapsis”. Ukończył cykl szkoleń w ramach Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP oraz szkolenie dla mediatorów Polskiego Centrum Mediacji.

Prowadzi indywidualną psychoterapię osób dorosłych doświadczających kryzysów życiowych, poczucia osamotnienia i zagubienia utraty sensu życia, mających trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, którym zależy na rozwoju, samopoznaniu, poprawie jakości swojego życia.

W pracy stosuje podejście integratywne dostosowując metodę pracy do problemów klienta.
Swoją pracę poddaje superwizji.


 
Andrzej Święcki
Iwona Kańska
WitajOfertaO nasCennikKontakt